Cvàaacute;c bạn cvàoacute; khi nvàagrave;o tự hỏi lvàagrave; mvàigrave;nh gửi hvàagrave;ng đi Mỹ thvàigrave; mất thời gian trong bao lvàacirc;u vẫn chưa? Hvàatilde;y để chuyển phvàaacute;t nhanh Fly reply cvàacirc;u hỏi đvàoacute;.

Chuyển phvàaacute;t nhanh Fly cvàoacute; mặt ở trvàecirc;n 220 vương quốc & vvàugrave;ng lvàatilde;nh thổ khắp tovàagrave;n cầu. FLY Express trở thvàagrave;nh cvàocirc;ng ty quốc tế lớn nhất trvàecirc;n toàn cầu. Hơn 360,000 nhvàacirc;n vivàecirc;n, chvàuacute;ng tvàocirc;i cung ứng cvàaacute;c giải phvàaacute;p với khvàocirc;ng giới hạn cho hầu hết cvàaacute;c nhu cầu tiếp vận.

Giới thiệu về chuyển phvàaacute;t nhanh Fly

Chuyển phvàaacute;t nhanh Fly Việt Nam khvàocirc;ng chỉ dừng lại lvàagrave; một đơn vị cung ứng dịch vụ chuyển phvàaacute;t nhanh chung thvàocirc;ng thường. Mvàagrave; chvàuacute;ng tvàocirc;i cvàograve;n tự tin lvàagrave; đơn vị luvàocirc;n đi đầu trong việc áp dụng cvàocirc;ng nghệ số trong cvàocirc;ng việc. Với tvàocirc;n chỉ “ Rvàuacute;t ngắn thời gian, thu hẹp khoảng cvàaacute;chvàrdquo; .Chvàuacute;ng tvàocirc;i thvàaacute;ch thức cả những điều tưởng như khvàocirc;ng thể thay đổi. Hơn ai hết chvàuacute;ng tvàocirc;i tin rằng, những người trẻ, lvàagrave; nguồn năng lượng, lvàagrave; nhiệt huyết, lvàagrave; những triển vọng cvàoacute; thể thay đổi vận mệnh của cả vương quốc trvàecirc;n đấu trường quốc tế! chvàuacute;ng tvàocirc;i sẵn svàagrave;ng tvàigrave;m vvàagrave; đưa ra những giải phvàaacute;p tổng thể tối ưu nhất tới khvàaacute;ch hvàagrave;ng.

Sứ mệnh tầm nhvàigrave;n

Sứ mệnh của chuyển phvàaacute;t nhanh Fly khvàocirc;ng chỉ đơn thuần lvàagrave; xvàacirc;y dựng một thương hiệu nổi tiếng mvàagrave; thvàocirc;ng qua đvàoacute; chvàuacute;ng tvàocirc;i muốn san sẻ với xã hội những givàaacute; trị đvàiacute;ch thực của mvàigrave;nh cũng như gvàoacute;p phần vvàagrave;o sự phvàaacute;t triển của Việt Nam đang cvàagrave;ng ngvàagrave;y lớn mạnh.

Givàaacute; trị cốt lvàotilde;i

* Khvàaacute;ch hvàagrave;ng lvàagrave; trọng tvàacirc;m để phấn đấu

Chuyển phvàaacute;t nhanh Fly luvàocirc;n đặt lợi ích của khvàaacute;ch hvàagrave;ng lvàecirc;n hvàagrave;ng đầu. Khvàaacute;ch hvàagrave;ng chvàiacute;nh lvàagrave; trung tvàacirc;m lvàagrave; động lực để cvàocirc;ng ty phvàaacute;t triển cvàaacute;c sản phẩm – dịch vụ hovàagrave;n hảo nhất.

* Nhanh chvàoacute;ng – Uy tvàiacute;n – Chuyvàecirc;n nghiệp

Chvàuacute;ng tvàocirc;i cố gắng nỗ lực hết mvàigrave;nh để cung ứng cvàaacute;c giải phvàaacute;p chuyvàecirc;n nghiệp cvàugrave;ng cvàaacute;c dịch vụ chuyển phvàaacute;t sớm nhất đảm bảo đvàuacute;ng cvàaacute;c cam kết của mvàigrave;nh với khvàaacute;ch hvàagrave;ng, đối tvàaacute;c.

* Đổi mới – Svàaacute;ng tạo

Chvàuacute;ng tvàocirc;i lấy đổi mới, svàaacute;ng tạo lvàagrave; đvàograve;n bẩy cạnh tranh tạo nvàecirc;n sự khvàaacute;c biệt trong cvàaacute;c sản phẩm dịch vụ mvàagrave; cvàocirc;ng ty cung ứng.

Dịch vụ gửi hvàagrave;ng đi Mỹ givàaacute; rẻ

Đơn vị chuyển phvàaacute;t nhanh đi Mỹ FLY Express đảm bảo uy tvàiacute;n, chất lượng. Quvàyacute; khvàaacute;ch sẽ được hỗ trợ tốt nhất, miễn phvàiacute; bao bvàigrave; & thvàugrave;ng carton, lộ trvàigrave;nh minh bạch, chi phvàiacute; phải chăng,… Hvàatilde;y gọi cho Hotline 0916 171 949 nếu quvàyacute; khvàaacute;ch cvàoacute; nhu cầu gửi hvàagrave;ng đi Mỹ tại thvàagrave;nh phố Hồ Chvàiacute; Minh. Khvàocirc;ng chỉ lvàagrave; nhvàagrave; cung ứng giải phvàaacute;p vận chuyển vvàagrave; hậu cần trvàecirc;n 200 vương quốc khvàaacute;c nhau, FLY Express cvàograve;n được nhiều khvàaacute;ch hvàagrave;ng tvàiacute;n nhiệm lvàagrave; dịch vụ gửi hvàagrave;ng đi Mỹ tại TPHCM uy tvàiacute;n. FLY Express tận dụng cvàocirc;ng nghệ hiện đại trong vận chuyển quốc tế để tạo ra cvàaacute;c giải phvàaacute;p đặc biệt mang tvàiacute;nh svàaacute;ng tạo trong ngvàagrave;nh chuyển phvàaacute;t nhanh mang đến cho khvàaacute;ch hvàagrave;ng dịch vụ vận chuyển hvàagrave;ng đi mỹ givàaacute; rẻ.

Thời gian chuyển phvàaacute;t nhanh Fly mất bao nhivàecirc;u lvàacirc;u?

Thời gian gửi hvàagrave;ng đi Mỹ cũng lvàagrave; một trong nhiều tivàecirc;u chvàiacute; được khvàaacute;ch hvàagrave;ng đưa ra khi lựa chọn đơn vị vận chuyển hvàagrave;ng hvàoacute;a. dvàugrave;ng dịch vụ tại FLY Express hvàagrave;ng hvàoacute;a của những bạn sẽ được vận chuyển nhanh chvàoacute;ng nhất từ 3-5 ngvàagrave;y đối với mvàaacute;y bay & 5-7 ngvàagrave;y đối với cảng biển. Bởi FLY Express cam kết khvàocirc;ng ôm hvàagrave;ng, gom hvàagrave;ng mvàagrave; hvàagrave;ng hvàoacute;a sẽ được gửi luvàocirc;n trong ngvàagrave;y.

Thời gian gửi hvàagrave;ng đi Mỹ ít nhiều cũng sẽ bị tác động bởi nhiều yếu tố như thời tiết, thủ tục hải quan,…Trong trường hợp đơn hvàagrave;ng của bạn gặp sự cố trong tiến trvàigrave;nh vận chuyển, chuyển phvàaacute;t nhanh Fly sẽ thvàocirc;ng bvàaacute;o cho bạn trong thời gian sớm nhất để khvàocirc;ng lvàagrave;m lỡ mất cvàaacute;c dịp quan trọng. Tuy nhivàecirc;n, trường hợp nvàagrave;y rất ít khi xảy ra tại cvàocirc;ng ty chuyển phvàaacute;t quốc tế FLY Expres.

Bvàaacute;o Givàaacute; gửi hvàagrave;ng đi Mỹ

FLY Express lvàagrave; đơn vị chuyvàecirc;n vận chuyển hvàagrave;ng đi Mỹ, cvàoacute; livàecirc;n kết uy tvàiacute;n với những hvàatilde;ng chuyển phvàaacute;t nhanh DHL, UPS, FedEx, TNTvàhellip; nổi tiếng trvàecirc;n tovàagrave;n cầu. do đvàoacute;, FLY Express cvàoacute; thể thương lượng mức givàaacute; giảm đvàaacute;ng kể, chvàiacute;nh svàaacute;ch ưu đvàatilde;i cũng tốt hơn.

Gửi hvàagrave;ng đi Mỹ uy tvàiacute;n – những loại hvàagrave;ng hvàoacute;a được chấp thuận

Bưu phẩm giấy tờ quan trọng

 • Hồ sơ, tvàagrave;i liệu, giấy chứng nhận, hợp đồngvàhellip;.
 • Cvàaacute;c văn bản quan trọng khvàocirc;ng chứa thvàocirc;ng tin độc chống phvàaacute; Đảng- Nhvàagrave; nước

Mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm

 

 • Cvàaacute;c loại mỹ phẩm dạng bột như bột nghệ, bột tắm trắng, …
 • Mỹ phẩm dạng lỏng sệt như kem dưỡng, tinh dầu, tẩy trang, nước hoa.
 • Dụng cụ học trang điểm, lvàagrave;m nail

Mặt hvàagrave;ng thực phẩm, bvàaacute;nh kẹo

 

 

 • Thực phẩm khvàocirc; như cvàaacute; khvàocirc;, tvàocirc;m khvàocirc;, chvàagrave; bvàocirc;ng, cvàaacute;c loại bvàaacute;nh kẹo, rau củ.
 • Cvàaacute;c loại thực phẩm lỏng như ngũ cốc, nước ép,….
 • Mặt hvàagrave;ng đồ gỗ, mvàaacute;y mvàoacute;c, tượng
 • Cvàaacute;c loại đồ nội thất như bvàagrave;n ghế, tủ, nệm hay chăn sưởi ấm
 • Sản phẩm thủ cvàocirc;ng mỹ nghệ, tranh ảnh cvàaacute;c loại.
 • Mvàaacute;y mvàoacute;c cvàocirc;ng nghiệp, điện tử.

Mặt hvàagrave;ng thuốc tvàacirc;y, dược phẩm

 

 

 • Loại thuốc dạng vỉ, dạng vivàecirc;n, hủ cvàaacute;c loại
 • Thuốc bvàocirc;i ngovàagrave;i gia,…

Gửi hvàagrave;ng đi Mỹ – cvàaacute;c loại hvàigrave;nh vận chuyển

Vận chuyển đường biển

Phương thức nvàagrave;y sẽ áp dụng với cvàaacute;c bưu kiện hvàagrave;ng hvàoacute;a cvàoacute; kvàiacute;ch thước vvàagrave; trọng lượng lớn thường trvàecirc;n 250kg vvàagrave; 15CBM. ưu thế của phương thức vận chuyển hvàagrave;ng hvàoacute;a đường biển đvàoacute; chvàiacute;nh lvàagrave; givàaacute; thvàagrave;nh rẻ, hvàagrave;ng hvàoacute;a khvàocirc;ng bị giới hạn về trọng lượng & kvàiacute;ch thước. Tuy nhivàecirc;n thời gian nhận hvàagrave;ng sẽ lvàacirc;u hơn so với gửi hvàagrave;ng bằng đường hvàagrave;ng khvàocirc;ng

Vận chuyển theo đường hvàagrave;ng khvàocirc;ng

Đvàacirc;y lvàagrave; phương thức vận chuyển hvàagrave;ng hvàoacute;a, bưu kiện đi Mỹ được lựa chọn nhiều nhất. Gửi hvàagrave;ng đi Mỹ givàaacute; rẻ bằng đường hvàagrave;ng khvàocirc;ng chỉ áp dụng đối với những bưu kiện cvàoacute; trọng lượng dưới 250kg. Phvàugrave; hợp với những bưu kiện lvàagrave; giấy tờ, văn kiện hoặc sản phẩm hvàagrave;ng hvàoacute;a lvàagrave; đồ ăn,….Mức chi phvàiacute;, cước vận chuyển mvàagrave; bạn phải chi trả khi sử dụng hvàigrave;nh thức nvàagrave;y sẽ tương đối cao, cao hơn từ 20-30% so với đường biển.

Chuyển phvàaacute;t nhanh Fly – Đơn vị vận chuyển hvàagrave;ng đi Mỹ tốt nhất lvàuacute;c nvàagrave;y

Một trong những đơn vị đvàaacute;p ứng được đầy đủ cvàaacute;c tivàecirc;u chvàiacute; trvàecirc;n đvàoacute; chvàiacute;nh lvàagrave; Chuyển phvàaacute;t nhanh Fly. Chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện trvàecirc;n thị trường, đơn vị uy tvàiacute;n nvàagrave;y đvàatilde; chiếm trọn lvàograve;ng tin của người tiêu dùng, bởi:

Đvàacirc;y lvàagrave; đơn vị uy tvàiacute;n với nhiều năm kinh nghiệm, chvàiacute;nh svàaacute;ch dịch vụ ngvàagrave;y cvàagrave;ng được cải thiện, đem tới nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dvàugrave;ng. Hvàagrave;ng hvàoacute;a gửi đi Mỹ được giao hvàagrave;ng tận nơi người nhận theo đvàuacute;ng với cam kết trước đvàoacute;.

Số lượng phương tiện vận chuyển lớn, giao hvàagrave;ng nhanh, hvàagrave;ng được gửi đi trong ngvàagrave;y, ghvàeacute;p đơn, hạn chế tối đa được cvàaacute;c rủi ro với hvàagrave;ng hovàaacute;.

Đội ngũ nhvàacirc;n vivàecirc;n chuyvàecirc;n nghiệp được đvàagrave;o tạo bvàagrave;i bản qua nhiều khvàacirc;u, tư vấn khvàaacute;ch hvàagrave;ng nhanh chvàoacute;ng, chuyvàecirc;n nghiệp. hỗ trợ tận tvàacirc;m trong suốt quy trvàigrave;nh vận chuyển hvàagrave;ng đi Mỹ đến khi hovàagrave;n tất.

Cvàoacute; nhiều hvàigrave;nh thức gửi hvàagrave;ng đi Mỹ givàaacute; rẻ khvàaacute;c nhau givàuacute;p khvàaacute;ch hvàagrave;ng lựa chọn hvàigrave;nh thức vận chuyển phvàugrave; hợp với thời gian vvàagrave; điều kiện tvàagrave;i chvàiacute;nh của mvàigrave;nh. Miễn phvàiacute; đvàoacute;ng hvàagrave;ng & nhận hvàagrave;ng tận nhvàagrave;, tận nơi của người gửi.

tiến trvàigrave;nh gửi hvàagrave;ng được giảm sút, rvàuacute;t gọn thời gian, tiết kiệm thời gian cho khvàaacute;ch hvàagrave;ng cũng như givàuacute;p doanh nghiệp lvàagrave;m việc chuyvàecirc;n nghiệp vvàagrave; tác dụng hơn. Thời gian giao hvàagrave;ng nhanh chvàoacute;ng dvàugrave; vận chuyển bằng đường hvàagrave;ng khvàocirc;ng hay cảng biển.

 

 

 • Cvàocirc;ng ty chuyển phvàaacute;t nhanh quốc tế FLY Express cung ứng toàn bộ cvàaacute;c dịch vụ vận chuyển hvàagrave;ng quốc tế đi mọi chỗ
 • Chvàuacute;ng tvàocirc;i thvàagrave;nh lập cvàocirc;ng ty FLY Express hơn 30 năm qua vvàagrave; luvàocirc;n đứng vững trvàecirc;n thị trường chuyển phvàaacute;t nhanh.
 • Cvàocirc;ng ty chvàuacute;ng tvàocirc;i luvàocirc;n khvàocirc;ng ngừng phấn đấu để cvàoacute; thể trở nvàecirc;n thủ lĩnh & đứng đầu ngvàagrave;nh vận chuyển
 • Những năm qua, khvàaacute;ch hvàagrave;ng ưu ái gọi tvàecirc;n chvàuacute;ng tvàocirc;i lvàagrave; ông hovàagrave;ng chuyển phvàaacute;t nhanh quốc tế FLY Express.
 • Cvàocirc;ng ty luvàocirc;n mong muốn nhận được sự ưu ái & quan tvàacirc;m từ phvàiacute;a khvàaacute;ch hvàagrave;ng của mvàigrave;nh.

Sứ mệnh của chuyển phvàaacute;t nhanh Fly lvàagrave; phục vụ quvàyacute; khvàaacute;ch hết mvàigrave;nh . Sự hvàagrave;i lvàograve;ng của quvàyacute; khvàaacute;ch chvàiacute;nh lvàagrave; mvàoacute;n quvàagrave; vvàocirc; givàaacute; với cvàocirc;ng ty chvàuacute;ng tvàocirc;i

CvàOcirc;NG TY CHUYỂN PHvàAacute;T NHANH FLY EXPRESS

TẠI HỒ CHvàIacute; MINH – KV MIỀN NAM

 

 

 • Địa chỉ: 11 Hvàaacute;t Giang , Phường 2 , Quận Tvàacirc;n Bvàigrave;nh, TP. Hồ Chvàiacute; Minh
 • Smartphone: 090 11 999 04 (Ms.Kim Ngvàacirc;n)

TẠI HvàAgrave; NỘI – KV MIỀN BẮC

 

 

 • Địa chỉ: 230 Nguyễn Huy Tưởng , Quận Thanh Xuvàacirc;n , Hvàagrave; Nội
 • Smartphone: 094 629 0088 (Ms.Nhi )

TẠI ĐvàAgrave; NẴNG – KV MIỀN TRUNG

 

 

 • Địa chỉ: 635 Trần Cao Vvàacirc;n , Quận Thanh Khvàecirc;, Đvàagrave; Nẵng
 • Smartphone: 090 11 999 40 (Ms.Thivàecirc;n Thảo)

 

Từ khóa: Chuyển phát nhanh Fly – Trung Tâm Chuyển Hàng Quốc Tế Chất Lượng Nhất Hiện Nay, Chuyển phát nhanh Fly – Trung Tâm Chuyển Hàng Quốc Tế Chất Lượng Nhất Hiện Nay, Chuyển phát nhanh Fly – Trung Tâm Chuyển Hàng Quốc Tế Chất Lượng Nhất Hiện Nay

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *