Chuyển đổi dịch vụ tổng đvàagrave;i ảo lvàagrave; thivàecirc;n hướng của những cvàocirc;ng ty hiện giờ. Tổng đvàagrave;i ảo được ứng dụng trong mvàocirc; hvàigrave;nh tổng đvàagrave;i hotline, thuvàecirc; tổng đvàagrave;i ảo chăm nom quvàyacute; khvàaacute;ch, tổng đvàagrave;i nội bộ, tổng đvàagrave;i đặt vvàeacute;,… Vậy khiến thế nvàagrave;o để thuvàecirc; tổng đvàagrave;i ảo vvàagrave; cvàaacute;ch vận hvàagrave;nh của hệ thống như thế nvàagrave;o? Hvàatilde;y cvàugrave;ng Max Solution Phvàacirc;n tvàiacute;ch qua bvàagrave;i viết sau.

Tổng đvàagrave;i ảo lvàagrave; gvàigrave;?

Tổng đvàagrave;i ảo lvàagrave; tổng đvàagrave;i được những tổ chức lvàagrave;m cho biện phvàaacute;p như Max Solution xvàacirc;y dựng sẵn vvàagrave; đặt tại trọng tvàacirc;m dữ liệu (datacenter). Tvàugrave;y vvàagrave;o nhu cầu rivàecirc;ng, cvàaacute;c tổ chức/doanh nghiệp sẽ livàecirc;n lạc vvàagrave; thuvàecirc; gvàoacute;i tổng đvàagrave;i ảo tương ứng.

 • đặc trưng của tổng đvàagrave;i ảo lvàagrave; tivàecirc;u dvàugrave;ng hovàagrave;n tovàagrave;n thvàocirc;ng mạng internet (thay cho việc kvàeacute;o tuyến phố dvàacirc;y trong vòng bưu điện).
 • Tổng đvàagrave;i ảo khiến đổi thay nghĩ suy người dvàugrave;ng từ những việc tvàigrave;m sang thuvàecirc; tổng đvàagrave;i.
 • Tổng đvàagrave;i ảo thvàiacute;ch hợp với mọi tổ chức/doanh nghiệp. đặc thvàugrave; lvàagrave; cvàaacute;c cvàocirc;ng ty vừa vvàagrave; nhỏ muốn sở hữu một hệ thống tổng đvàagrave;i giỏi mvàagrave; ko cần đầu tư tổng đvàagrave;i vvàagrave; IT vận hvàagrave;nh.

áp dụng của thuvàecirc; tổng đvàagrave;i ảo

Bất kvàigrave; tổ chức nvàagrave;o cũng phải sở hữu kvàecirc;nh thvàocirc;ng bvàaacute;o livàecirc;n lạc. Tvàugrave;y vvàagrave;o quy mvàocirc; vvàagrave; mục đvàiacute;ch dvàugrave;ng, kvàecirc;nh livàecirc;n lạc ấy mang thể lvàagrave; Smartphone, email, fax,… do vậy, tổng đvàagrave;i ảo lvàagrave; bộ phận cần yếu phải mang givàuacute;p tối ưu hvàoacute;a hệ thống nghe – gọi.

Trong cuộc sống, áp dụng của tổng đvàagrave;i ảo phần lớn nhưng cvàoacute; lẽ chvàuacute;ng ta ít nhvàigrave;n thấy như:

 • đơn vị thương mại – dịch vụ: Tổng đvàagrave;i trvàocirc;ng nom khvàaacute;ch hvàagrave;ng, tổng đvàagrave;i nội bộ,…
 • Nhvàagrave; xe: Tổng đvàagrave;i đặt vvàeacute;
 • tổ chức luật: Tổng đvàagrave;i giải đvàaacute;p luật
 • cửa hvàagrave;ng buvàocirc;n bvàaacute;n nhỏ: Tổng đvàagrave;i di động
 • doanh nghiệp đa dạng chi nhvàaacute;nh: Tổng đvàagrave;i chuỗi cửa hvàagrave;ng

vvàigrave; sao nvàecirc;n dvàugrave;ng tổng đvàagrave;i ảo Max Solution

Đại đvàocirc;ng đảo mọi người nhầm lẫn giữa tổng đvàagrave;i ảo vvàagrave; nhvàagrave; mạng. vvàigrave; thế sẽ tvàigrave;m thuvàecirc; tổng đvàagrave;i ảo Viettel, tổng đvàagrave;i ảo FPT, tổng đvàagrave;i ảo VNPT,… tuy nhivàecirc;n những nhvàagrave; mạng nvàagrave;y chỉ cung ứng đầu số Smartphone mvàagrave; thvàocirc;i. Chỉ mang cvàaacute;c tổ chức lvàagrave;m cho biện phvàaacute;p như Max Solution mới cung ứng cvàaacute;c gvàoacute;i thuvàecirc; tổng đvàagrave;i ảo, vvàagrave; lắp đặt tổng đvàagrave;i ảo.

Cần khiến cho gvàigrave; để dvàugrave;ng được tổng đvàagrave;i ảo?

một hệ thống tổng đvàagrave;i hovàagrave;n chỉnh gồm mang 3 phần: Đầu số, Tổng đvàagrave;i ảo, trang bị đầu cuối.

Đầu số

Để một tổng đvàagrave;i cvàoacute; thể nghe hoặc gọi được thvàigrave; yếu tố trước hết lvàagrave; phải cvàoacute; đầu số Smartphone để tvàiacute;ch hợp vvàagrave;o tổng đvàagrave;i. hiện giờ mang 4 loại đầu số chvàiacute;nh để tvàiacute;ch hợp vvàagrave;o tổng đvàagrave;i.

 • Đầu số 1900: Người gọi vvàagrave;o tốn cước, doanh nghiệp đăng kvàyacute; được hưởng chiết khấu trong vòng nhvàagrave; mạng.
 • Đầu số 1800: Người gọi vvàagrave;o được miễn phvàiacute;, cvàocirc;ng ty đăng kvàyacute; phải trả givàaacute; bvàaacute;n đấy.
 • Đầu số cố định: thường được cvàaacute;c doanh nghiệp khiến cho số đại diện cho đơn vị.
 • Đầu số di động: sử dụng sim di động tvàiacute;ch hợp vvàagrave;o tổng đvàagrave;i.

nếu bạn cvàograve;n đang do dự ko biết nvàecirc;n chọn đầu số nvàagrave;o thvàigrave; với thể xem thêm bvàagrave;i viết. Nvàecirc;n chọn đầu số nvàagrave;o khiến hotline.

Tổng Đvàagrave;i

Trước khi thuvàecirc; tổng đvàagrave;i ảo hvàatilde;y xvàaacute;c định 3 mục sau:

 • Số lượng nhvàacirc;n vivàecirc;n dvàugrave;ng tổng đvàagrave;i.
 • cvàoacute; tivàecirc;u dvàugrave;ng API kết nối tổng đvàagrave;i sở hữu CRM, ERP ko ?
 • Chọn theo bảng givàaacute; tổng đvàagrave;i ảo để chọn lọc gvàoacute;i tổng đvàagrave;i thvàiacute;ch hợp

vật dụng đầu cuối

trang bị đầu cuối lvàagrave; vật dụng để nhvàacirc;n vivàecirc;n nhận cuộc gọi.

Smartphone IP (Smartphone bvàagrave;n trvàecirc;n khoa học internet): thvàiacute;ch hợp với cvàaacute;c người ko nghe gọi quvàaacute; đa dạng, vivàecirc;n chức văn phvàograve;ng.

 • Smartphone IP khvàocirc;ng dvàacirc;y : trong những lúc nghe Smartphone sở hữu thể di chuyển vvàigrave; ko bị giảm thiểu bởi dvàacirc;y Smartphone.
 • Phần mềm softphone cvàagrave;i đặt trvàecirc;n mvàaacute;y tvàiacute;nh: nghe gọi chuẩn y tai nghe call center
 • Phần mềm softphone cvàagrave;i đặt trvàecirc;n Smartphone.

Max Solution luvàocirc;n tự hvàagrave;o lvàagrave; một trong cvàaacute;c tổ chức trước tivàecirc;n vận dụng cvàocirc;ng nghệ VOIP để vun đắp cvàaacute;c giải phvàaacute;p về tổng đvàagrave;i trvàecirc;n nền mvàoacute;ng điện tovàaacute;n đvàaacute;m mvàacirc;y.

đơn vị Cổ Phần tư vấn giải phvàaacute;p Max Solution

 • 65 Nguyễn Bỉnh Khivàecirc;m, phố Đakao, quận 1, HCM
 • Hotline: (84) 903075807
 • Tel: (028) 2210 9025
 • Email: hi@maxsolution.com.vn

Từ khóa: Dịch Vụ Tổng Đài Ảo, Thuê Tổng Đài Ảo Tốt Nhất Hiện Nay, Dịch Vụ Tổng Đài Ảo, Thuê Tổng Đài Ảo Tốt Nhất Hiện Nay, Dịch Vụ Tổng Đài Ảo, Thuê Tổng Đài Ảo Tốt Nhất Hiện Nay

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *