Với lượng người Việt định cư qua Canada ngvàagrave;y cvàagrave;ng nhiều dẫn đến nhu cầu vận chuyển hvàagrave;ng đi Canada từ Việt Nam tăng lvàecirc;n chvàoacute;ng mặt. Tuy nhivàecirc;n, khvàocirc;ng phải bất kể nhvàagrave; cung ứng dịch vụ nvàagrave;o cũng đưa ra cvàugrave;ng một mức givàaacute; cho dịch vụ của mvàigrave;nh vvàigrave; đặc thvàugrave; của từng loại chuyển phvàaacute;t, đường vận chuyển. Fly Express cũng khvàocirc;ng ngoại lệ. bởi vvàigrave; thế, hvàatilde;y cvàugrave;ng chvàuacute;ng tvàocirc;i xem thêm bvàagrave;i viết dưới đvàacirc;y để hiểu thvàecirc;m về bảng cước phvàiacute; dịch vụ vận chuyển hvàagrave;ng đi Canada givàaacute; rẻ uy tvàiacute;n của Fly Express.

Những Mặt Hvàagrave;ng Cvàoacute; Thể Gửi Hvàagrave;ng Đi Canada Tại Fly Express

Đối với việc gửi hvàagrave;ng đi Canada, cvàaacute;c sản phẩm vvàagrave; dịch vụ vận chuyển hvàagrave;ng hvàoacute;a đi Canada tại Fly Express gồm cvàoacute;:

 • Quần áo, đồ trang sức đẹp đẹp quý đẹp quý đẹp quý quý đẹp đẹp, quvàagrave; lưu niệm.
 • Giấy tờ, hồ sơ, giấy mời, tvàagrave;i liệu.
 • Vận chuyển thực phẩm, đồ ăn, đồ uống.
 • Cvàaacute;c loại thuốc nam, thuốc bắc, đvàocirc;ng y.
 • Gửi hvàagrave;ng container đến Canada,
 • Quvàagrave; tặng, quvàagrave; lưu niệm, trang sức đẹp đẹp quý đẹp quý đẹp quý quý đẹp đẹp, mỹ phẩm.
 • Gửi thư đi Canada hỏa tốc
 • Chuyển hvàagrave;ng mẫu, hvàagrave;ng trưng bvàagrave;y từ Việt Nam như vải vvàoacute;c, quần áo,…

Ngovàagrave;i ra, khvàaacute;ch hvàagrave;ng cũng cvàoacute; thể lựa chọn sử dụng dịch vụ vận chuyển của Fly Express gửi hvàagrave;ng đi Canada với những vật phẩm như:

 

 • Dịch vụ chuyển hvàagrave;ng xvàaacute;ch tay, mỹ phẩm, quvàagrave; tặng cho người thvàacirc;n, bvàegrave; bạn ở bvàecirc;n nước ngovàagrave;i.
 • Hvàagrave;ng điện tử, đồ dvàugrave;ng cvàaacute; nhvàacirc;n đi cvàaacute;c nước.
 • Dịch vụ gửi hvàagrave;ng khvàoacute; gửi như thuốc, chất lỏng, dụng cụ y tế
 • Gửi thư hỏa tốc.
 • Dịch vụ vận chuyển thực phẩm khvàocirc;, lương thực đi cvàaacute;c nước: gạo, cvàagrave; phvàecirc;, tivàecirc;u, măng khvàocirc;, mực khvàocirc;, …
 • Gửi cvàaacute;c sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm lvàagrave;m đẹp, lvàagrave;m tvàoacute;c, dụng cụ lvàagrave;m nail

Thứ hai, tvàugrave;y theo mặt hvàagrave;ng gửi đi & nước đến thvàigrave; cvàoacute; những yvàecirc;u cầu kvàegrave;m theo vvàagrave; bổ sung cho mặt hvàagrave;ng ấy. Với chvàiacute;nh svàaacute;ch & quy định của từng vương quốc, khi bạn gửi hvàagrave;ng đi Canada cần lưu ý những quy định của vương quốc nvàagrave;y về quy cvàaacute;ch đvàoacute;ng gvàoacute;i hvàagrave;ng hvàoacute;a trước khi vận chuyển, cụ thể:

Đối với bưu phẩm: Bưu phẩm lvàagrave; những loại hvàagrave;ng hvàoacute;a như thư, bưu thiếp, ấn phẩm, gvàoacute;i bưu phẩm nhỏvàhellip;Bưu phẩm phải được đvàoacute;ng gvàoacute;i theo nguyvàecirc;n tắc đvàoacute;ng gvàoacute;i hvàagrave;ng hvàoacute;a & vận chuyển hvàagrave;ng đi Canada. Cvàaacute;c loại bưu phẩm sau rất cần phải đvàoacute;ng gvàoacute;i theo cvàaacute;ch thức rivàecirc;ng đối với từng loại như:

 

 

 • Chất lỏng, dầu, vật phẩm dễ chảy nước
 • Chất phvàoacute;ng xạ
 • Vật phẩm dễ vỡ: thủy tinhvàhellip;
 • Bột khvàocirc;, bột mvàagrave;u
 • Ong tầm, đỉa sống vvàagrave; cvàaacute;c loại kvàyacute; sinh trvàugrave;ng khvàaacute;cvàhellip;
 • Chất dễ hỏng

Đối với bưu kiện: Thường lvàagrave; những kiện hvàagrave;ng nặng đựng vật phẩm lvàagrave; hvàagrave;ng hvàoacute;a cồng kềnhvàhellip;Những bưu kiện sau được đvàoacute;ng gvàoacute;i theo quy định rivàecirc;ng như:

 

 

 • Vật phẩm dễ vỡ
 • Chất lỏng, dầu, vật phẩm dễ chảy nước
 • Cvàaacute;c loại bột: bột khvàocirc;, bột mvàagrave;u
 • Phim ảnh, divàecirc;m

Thời Gian Vận Chuyển, Gửi Hvàagrave;ng Đi Canada

Thời gian vận chuyển hvàagrave;ng đi Canada của Fly Express sẽ khvàaacute;c nhau tvàugrave;y theo gvàoacute;i cước & dịch vụ chọn lựa: 3-5 ngvàagrave;y lvàagrave;m việc nếu dvàugrave;ng gvàoacute;i nhanh, 2-3 ngvàagrave;y nếu sử dụng gvàoacute;i hỏa tốc, 5-7 ngvàagrave;y lvàagrave;m việc nếu bạn chọn gvàoacute;i tiết kiệm.

Bảng Bvàaacute;o Givàaacute; Gửi hvàagrave;ng đi Canada mới nhất 2021

FLY Express lvàagrave; đơn vị chuyvàecirc;n vận chuyển hvàagrave;ng đi Canada, cvàoacute; livàecirc;n kết uy tvàiacute;n với cvàaacute;c hvàatilde;ng chuyển phvàaacute;t nhanh DHL, UPS, FedEx, TNTvàhellip; nổi tiếng trvàecirc;n tovàagrave;n cầu. do đvàoacute;, FLY Express cvàoacute; thể thương lượng mức givàaacute; giảm đvàaacute;ng kể, chvàiacute;nh svàaacute;ch ưu đvàatilde;i cũng tốt hơn.

tiến trvàigrave;nh gửi hvàagrave;ng đi Canada tại Fly Express

tiến trvàigrave;nh Gửi hvàagrave;ng đi Canada của cvàocirc;ng ty chuyển phvàaacute;t nhanh quốc tế FLY Express vvàocirc; cvàugrave;ng đơn giản, cvàaacute;c thủ tục lướt thướt đvàatilde; được rvàuacute;t ngắn. Nhờ vậy givàuacute;p người tiêu dùng tiết kiệm được thời gian & cvàocirc;ng sức đvàaacute;ng kể. Nếu bạn vẫn cvàograve;n đvàoacute; phvàacirc;n vvàacirc;n khvàocirc;ng biết cvàoacute; nvàecirc;n sử dụng dịch vụ gửi hvàagrave;ng của FLY Express hay khvàocirc;ng thvàigrave; hvàatilde;y theo dvàotilde;i quy trvàigrave;nh gửi hvàagrave;ng an tovàagrave;n dưới đvàacirc;y, chắc chắn sẽ khvàocirc;ng lvàagrave;m givàuacute;p bạn đưa ra quyết định svàaacute;ng suốt nhất.

Trvàigrave;nh tự gửi hvàagrave;ng đi Canada của Fly Express gồm cvàoacute; 5 bước đvàoacute; lvàagrave;:

Bước 1: Nhận thvàocirc;ng tin của khvàaacute;ch hvàagrave;ng

Nhvàacirc;n vivàecirc;n tư vấn của Fly Express sẽ thu nhận thvàocirc;ng tin của khvàaacute;ch hvàagrave;ng qua cvàaacute;c web site, trang thương mại điện tử hoặc cvàaacute;c mạng xvàatilde; hội như facebook, zalo,…Tiếp đến sẽ tư vấn, giải đvàaacute;p thắc mắc của bạn vvàagrave; givàuacute;p bạn lựa chọn phương thức vận chuyển hvàagrave;ng hvàoacute;a phvàugrave; hợp nhất.

Bước 2: Bvàaacute;o Givàaacute; theo nhu cầu của khvàaacute;ch hvàagrave;ng.

Tvàugrave;y thuộc vvàagrave;o kvàiacute;ch thước vvàagrave; trọng lượng hvàagrave;ng hvàoacute;a mvàagrave; nhvàacirc;n vivàecirc;n của Fly Express sẽ Bảng Bvàaacute;o Givàaacute; cước vận chuyển của bạn. Nếu khvàaacute;ch hvàagrave;ng đồng ý, đơn vị sẽ triển khai việc như dvàaacute;n mvàatilde;, kvàyacute; phối phối phối hợp đồng vận chuyển để đảm bảo quyền lợi của bạn. Trong trường hợp khvàaacute;ch hvàagrave;ng khvàocirc;ng đồng ý với mức cước phvàiacute; Fly Express đưa ra thvàigrave; khvàocirc;ng phải thanh tovàaacute;n bất kỳ một khoản phvàiacute; nvàagrave;o.

Bước 3: đvàaacute;nh givàaacute; tvàigrave;nh trạng của sản phẩm hvàagrave;ng hvàoacute;a

Canada lvàagrave; một trong những vương quốc khvàoacute; tvàiacute;nh nvàecirc;n việc Gửi hvàagrave;ng đi Canada cũng cần phải được xem xvàeacute;t nghivàecirc;m ngặt. Nhvàacirc;n vivàecirc;n sẽ kiểm tra lvàocirc; hvàagrave;ng của bạn nếu đạt yvàecirc;u cầu chvàuacute;ng tvàocirc;i sẽ đvàoacute;ng gvàoacute;i vvàagrave; vận chuyển tới cvàaacute;c cảng biển, svàacirc;n bay để Gửi hvàagrave;ng đi Canada. Cvàaacute;c đơn hvàagrave;ng khvàocirc;ng đạt yvàecirc;u cầu chvàuacute;ng tvàocirc;i sẽ livàecirc;n hệ tới khvàaacute;ch hvàagrave;ng.

Bước 4: Theo dvàotilde;i hvàagrave;nh trvàigrave;nh đơn hvàagrave;ng

Sau khi hvàagrave;ng hvàoacute;a được vận chuyển, nhvàacirc;n vivàecirc;n Fly Express sẽ theo dvàotilde;i vvàagrave; thvàocirc;ng bvàaacute;o tới khvàaacute;ch hvàagrave;ng trong trường hợp gặp sự cố trong tiến trvàigrave;nh vận chuyển.

Bước 5: Hvàagrave;ng đến nơi người nhận

Hvàagrave;ng hvàoacute;a tới Canada sẽ được phvàacirc;n chia vvàagrave; giao bưu tvàaacute; đi phvàaacute;t. Trước khi phvàaacute;t hvàagrave;ng nhvàacirc;n vivàecirc;n bưu tvàaacute; sẽ livàecirc;n lạc với bạn để hẹn thời gian giao nhận bưu kiện. thu nhận cvàaacute;c phản hồi, đvàaacute;ng givàaacute; của khvàaacute;ch hvàagrave;ng về dịch vụ. Khvàaacute;ch hvàagrave;ng cvàoacute; quyền từ chối hoặc khiếu nại nếu hvàagrave;ng hvàoacute;a bị hỏng hvàoacute;c.

Bạn đang tvàigrave;m một cvàocirc;ng ty Gửi hvàagrave;ng đi Canada uy tvàiacute;n cho người thvàacirc;n hay đối tvàaacute;c ở Canada. Mỗi ngvàagrave;y cvàocirc;ng ty vận chuyển hvàagrave;ng hovàaacute; mở ra rất nhiều vậy lvàagrave;m sao để chọn được một cvàocirc;ng ty uy tvàiacute;n để đặt niềm tin vvàagrave;o ?

 

 

 • Fly Express lvàagrave; đơn vị đầu tivàecirc;n cam kết bảo hiểm hvàagrave;ng hvàoacute;a lvàecirc;n tới 100% givàaacute; trị hvàagrave;ng hvàoacute;a vvàagrave; hovàagrave;n cước nếu xảy ra trường hợp mất mvàaacute;t trong suốt tiến trvàigrave;nh vận chuyển.
 • Fly Express cung ứng dịch vụ nhận hvàagrave;ng vvàagrave; đvàoacute;ng gvàoacute;i miễn phvàiacute; tận nhvàagrave; cho khvàaacute;ch hvàagrave;ng cvàoacute; nhu cầu gửi hvàagrave;ng hvàoacute;a qua Canada.
 • Fly Express lvàagrave; đại lvàyacute; chvàiacute;nh thức của DHL, UPS, Fedex muốn mang đến quvàyacute; khvàaacute;ch hvàagrave;ng dịch vụ gửi hvàagrave;ng đi Canada với givàaacute; cước sivàecirc;u tiết kiệm lvàecirc;n đến 30%.
 • FLY Express với thvàocirc;ng tin Địa Chỉ rvàotilde; rvàagrave;ng, minh bạch để khvàaacute;ch hvàagrave;ng an tvàacirc;m khi gửi hvàagrave;ng tại FLY Express.
 • Fly Express chuyvàecirc;n gửi hvàagrave;ng đi Canada vvàagrave; quốc tế cho cả cvàaacute;c chủ hvàagrave;ng cvàaacute; nhvàacirc;n hay thương mại. Đặc biệt cung ứng mức givàaacute; rẻ hơn & tốt nhất dvàagrave;nh rivàecirc;ng cho người Việt muốn gửi kiện hvàagrave;ng đến California, Texas, NewYork, Los Angeles, Austinvàhellip; hoặc nhiều nơi khvàaacute;c nữa tại Canada.
 • Fly Express với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chuyển phvàaacute;t nhanh quốc tế chvàuacute;ng tvàocirc;i hiểu rvàotilde; từng ngvàoacute;c ngvàaacute;ch những quy định vvàagrave; điều luật bvàecirc;n Canada.
 • Fly sẽ khai bvàaacute;o hvàagrave;ng hvàoacute;a phvàugrave; hợp để lvàocirc; hvàagrave;ng của bạn được thvàocirc;ng quan nhanh mvàagrave; khvàocirc;ng bị giữ lại bởi Hải quan Canada & phvàaacute;t hvàagrave;ng tới tay khvàaacute;ch hvàagrave;ng sớm nhất.

Địa Chỉ uy tvàiacute;n nhận Gửi hvàagrave;ng đi Canada – Fly Express

FLY Express hiểu rvàotilde;, chvàuacute;ng tvàocirc;i khvàocirc;ng phải lvàagrave; đơn vị duy nhất trvàecirc;n thị trường cung ứng dịch vụ gửi hvàagrave;ng đi nước ngovàagrave;i. Nhưng bằng kinh nghiệm lvàacirc;u năm & CvàAacute;I TvàAcirc;M của nghề, chvàuacute;ng tvàocirc;i tự hvàagrave;o lvàagrave; Địa Chỉ giao hvàagrave;ng quốc tế an tovàagrave;n – chất lượng – chu đvàaacute;o – givàaacute; rẻ mvàagrave; quvàyacute; khvàaacute;ch cvàoacute; thể tin tưởng “chọn mặt gửi vvàagrave;ngvàrdquo;.

Cam kết chuyển phvàaacute;t nhanh quốc tế của FLY Express:

FLY Express cam kết nhận vvàagrave; trao trả hvàagrave;ng đvàuacute;ng thời gian thỏa thuận bất kể khi nvàagrave;o khvàaacute;ch hvàagrave;ng cần (24/24). Việc nhận hvàagrave;ng vvàagrave; giao hvàagrave;ng cvàoacute; thể được ra mắt tận nơi hoặc nhận/giao tại svàacirc;n bay.

Ngovàagrave;i ra, FLY Express sẽ bảo đảm lộ trvàigrave;nh rvàotilde; rvàagrave;ng với kvàyacute; nhận giao hvàagrave;ng, thủ tục thvàocirc;ng quan nhanh chvàoacute;ng vvàagrave; giữ an tovàagrave;n cho hvàagrave;ng hvàoacute;a của bạn.

Với phương chvàacirc;m hoạt động “An tovàagrave;n – Nhanh – Givàaacute; rẻ – Chu đvàaacute;ovàrdquo;, FLY Express cung ứng giải phvàaacute;p đa dạng cho việc vận chuyển hvàagrave;ng ra nước ngovàagrave;i khvàocirc;ng mất mvàaacute;t hay hư hỏng, đvàaacute;p ứng đvàuacute;ng theo từng yvàecirc;u cầu cụ thể về thời gian & phương thức vận chuyển.

Mọi chi tiết thắc mắc về gửi hvàagrave;ng đi nước ngovàagrave;i của FLY Express, vui lvàograve;ng livàecirc;n hệ theo thvàocirc;ng tin phvàiacute;a bvàecirc;n dưới.

CvàOcirc;NG TY CHUYỂN PHvàAacute;T NHANH FLY

TẠI HỒ CHvàIacute; MINH – KV MIỀN NAM

 

 

 • Địa chỉ: 11 Hvàaacute;t Giang , Phường 2 , Quận Tvàacirc;n Bvàigrave;nh, TP. Hồ Chvàiacute; Minh
 • Dế yêu: 090 11 999 04 (Ms.Kim Ngvàacirc;n)

miền bắc bộ

 

 

 • Địa chỉ: 230 Nguyễn Huy Tưởng , Quận Thanh Xuvàacirc;n , Hvàagrave; Nội
 • Dế yêu: 094 629 0088 (Ms.Nhi )

miền trung

 

 

 • Địa chỉ: 635 Trần Cao Vvàacirc;n , Quận Thanh Khvàecirc;, Đvàagrave; Nẵng
 • Dế yêu: 090 11 999 40 (Ms.Thivàecirc;n Thảo)

 

Từ khóa: Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay

Từ khóa: Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022

Từ khóa: Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022

Từ khóa: Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022

Từ khóa: Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022

Từ khóa: Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022 2022

Từ khóa: Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022 2022 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022 2022 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Từ khóa: Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Từ khóa: Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Từ khóa: Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022, Gửi hàng đi Canada Ở Đâu Uy Tín Nhất Hiện Nay 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *