Dụng cụ pha chế trong Marketing đồ uống lvàagrave; yếu tố khvàocirc;ng thể bỏ qua trong việc Marketing quvàaacute;n. Nguyvàecirc;n liệu tvàaacute;c động trực tiếp đến chất lượng của quvàaacute;n. Nguyvàecirc;n liệu lvàagrave; yếu tố quan trọng quyết định thvàagrave;nh bại trong Marketing của một quvàaacute;n. Nếu tvàigrave;m được nguồn nguyvàecirc;n liệu sạch, ngon vvàagrave; givàaacute; cả hợp lvàyacute; thvàigrave; đảm nvàoacute;i rằng quvàaacute;n của cvàaacute;c những bạn sẽ Marketing kết quả hơn vvàagrave; sẽ cvàoacute; được nhiều lợi thế hơn so với những quvàaacute;n đối thủ khvàaacute;c. Cvàugrave;ng chvàuacute;ng tvàocirc;i tvàigrave;m hiểu một số Địa Chỉ bvàaacute;n dụng cụ pha chế uy tvàiacute;n nhất tại Tp HCM nhvàeacute;.

Sivàecirc;u thị Đại Vạn Phvàaacute;t

Được thvàagrave;nh lập vvàagrave;o giữa năm 2017 nhằm hỗ trợ cho quvàaacute; trvàigrave;nh học tập của Học vivàecirc;n tại Hướng Nghiệp Á Âu, cho tới nay DVP Market đvàatilde; trở nvàecirc;n Địa Chỉ cung ứng, phvàacirc;n phối cvàaacute;c sản phẩm chvàiacute;nh hvàatilde;ng, chất lượng hvàagrave;ng đầu của cvàaacute;c ngvàagrave;nh nấu ăn, pha chế, lvàagrave;m bvàaacute;nh, lvàagrave;m kem. Khvàocirc;ng chỉ hoạt động tại TP HCM mvàagrave; giờ đvàacirc;y cvàaacute;c sản phẩm của sivàecirc;u thị đvàatilde; đến được với đvàocirc;ng đảo khvàaacute;ch hvàagrave;ng trong phạm vi toàn nước.

Nếu như cvàaacute;c sivàecirc;u thị khvàaacute;c chỉ chuyvàecirc;n về một ngvàagrave;nh hvàagrave;ng nhất định thvàigrave; DVP Market chvàiacute;nh lvàagrave; nơi cung ứng hầu như đầy đủ toàn bộ cvàaacute;c nguyvàecirc;n liệu, dụng cụ, mvàaacute;y mvàoacute;c thiết bị của 4 ngvàagrave;nh chủ lực lĩnh vực Fvàamp;B. Cvàaacute;c sản phẩm ở đvàacirc;y đảm bảo cung ứng từ chvàiacute;nh nhvàagrave; sản xuất, cvàoacute; đầy đủ giấy tờ kiểm kvàecirc;, đảm bảo chất lượng an tovàagrave;n dọn dẹp vệ sinh thực phẩm vvàagrave; hữu ích cho sức khỏe người dvàugrave;ng. Ngovàagrave;i hệ thống bvàaacute;n hvàagrave;ng trực tiếp trong mốc giờ từ 8h – 20h cvàaacute;c ngvàagrave;y trong tuần, khvàaacute;ch hvàagrave;ng cvàograve;n cvàoacute; thể livàecirc;n hệ mua hvàagrave;ng thvàocirc;ng qua hvàigrave;nh thức tư vấn fanpage, gọi điện hotline.

Khvàaacute;ch hvàagrave;ng khi thưởng thức đồ uống khvàocirc;ng chỉ yvàecirc;u cầu cao về hương vị đạt chuẩn, thơm ngon mvàagrave; cvàograve;n phải độc đvàaacute;o & mới lạ. với những nguyvàecirc;n liệu dụng cụ pha chế đầy đủ, những bạn sẽ rvàuacute;t ngắn khoảng thời gian triển khai vvàagrave; thỏa sức svàaacute;ng tạo với cvàaacute;c ý tưởng hay ho.

Tại DVP Market cvàoacute; đầy đủ khvàocirc;ng gian trưng bvàagrave;y cvàaacute;c nguyvàecirc;n liệu từ siro, mứt đường, sữa tươi, rượu cvàaacute;c loại,… đến cvàaacute;c dụng cụ cơ bản & nvàacirc;ng cao của barista & bartender như mvàaacute;y xay ép, mvàaacute;y pha cvàagrave; phvàecirc;, ca đong, dụng cụ khuấy, tạo hvàigrave;nh,… Cvàoacute; thể thấy sự đồng hvàagrave;nh & hỗ trợ từ cvàaacute;c nguyvàecirc;n liệu, dụng cụ pha chế chất lượng sẽ tạo động lực vvàagrave; niềm tin lớn để tăng sức thuyết phục cho đồ uống.

Thvàocirc;ng tin livàecirc;n hệ:

 • Địa chỉ: 259B Hai Bvàagrave; Trưng, P. 6, Q. 3, TP. HCM
 • Tel: 028 7300 1770
 • Hotline: 0907 30 9988

S2 Shop – dụng cụ pha chế sỉ lẻ givàaacute; rẻ

Trong những năm vừa mới đvàacirc;y, nhận thấy thị trường dụng cụ pha chế cung ứng để phục vụ trong nhvàagrave; hvàagrave;ng, khvàaacute;ch sạn, chuỗi coffee cho tới cvàaacute;c hệ thống trvàagrave; sữa luvàocirc;n trong tvàigrave;nh trạng khan hiếm vvàagrave; givàaacute; cả luvàocirc;n thay đổi thất thường. chvàiacute;nh vvàigrave; lvàiacute; do đvàoacute;, Hệ thống phvàacirc;n phối S2 Cửa hvàagrave;ng – dụng cụ pha chế sỉ lẻ givàaacute; rẻ ra mắt nhằm đvàaacute;p ứng những nhu cầu của quvàyacute; khvàaacute;ch hvàagrave;ng trong lĩnh vực nguyvàecirc;n vật liệu pha chế thức uống, coffee, trvàagrave; sữa.

Đến với S2 Store dụng cụ pha chế khvàaacute;ch hvàagrave;ng sẽ được gvàigrave;?

S2 Cửa hvàagrave;ng hvàacirc;n hạnh mang đến cho quvàyacute; khvàaacute;ch hvàagrave;ng những sản phẩm chất lượng nhất từ những BrandName uy tvàiacute;n trong vvàagrave; ngovàagrave;i nước. Những sản phẩm được phvàacirc;n phối từ S2 Shop được tuyển chọn kỹ cvàagrave;ng vvàagrave; rất nghivàecirc;m ngặt nhằm bảo đảm an tovàagrave;n tuyệt đối cho sức khoẻ của khvàaacute;ch hvàagrave;ng cũng như uy tvàiacute;n của nhvàagrave; phvàacirc;n phối.

Về givàaacute; cả, S2 Cửa hvàagrave;ng hiểu được những mong mỏi của khvàaacute;ch hvàagrave;ng khi cvàoacute; những mức givàaacute; cạnh tranh vvàagrave; ổn định nhất trvàecirc;n thị trường. S2 Shop cvàoacute; những nguồn hvàagrave;ng được nhập trực tiếp từ chvàiacute;nh cvàocirc;ng ty mẹ, khvàocirc;ng qua nhvàagrave; phvàacirc;n phối , đại lvàyacute; …nvàecirc;n givàaacute; đưa ra luvàocirc;n lvàagrave;m hvàagrave;i lvàograve;ng những khvàaacute;ch hvàagrave;ng khvàoacute; tvàiacute;nh nhất.

Đến với S2 Store quvàyacute; khvàaacute;ch hvàagrave;ng sẽ nhận được sự tư vấn & những dịch vụ nhiệt tvàigrave;nh từ nhvàacirc;n vivàecirc;n S2 Cửa hvàagrave;ng, đi cvàugrave;ng với đvàoacute; lvàagrave; cơ chế hậu mvàatilde;i chu đvàaacute;o về sau Cam kết chất lượng dụng cụ pha chế do S2 Store cung ứng

S2 Cửa hvàagrave;ng chỉ cung ứng cvàaacute;c sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp cvàaacute;c BrandName nổi tiếng như siro teisseire, siro Monin, osterbegvàhellip;… Ngovàagrave;i ra chvàuacute;ng tvàocirc;i nvàoacute;i KHvàOcirc;NG với cvàaacute;c loại dụng cụ pha chế độc hại, kvàeacute;m chất lượng gvàacirc;y hại cho sức khỏe người tivàecirc;u sử dụng

hỗ trợ chiết khấu % cao cho cvàaacute;c Bar, nhvàagrave; hvàagrave;ng, quvàaacute;n cafe dvàugrave; đơn hvàagrave;ng lớn hay nhỏ

Cam kết hovàagrave;n tiền 300% nếu quvàyacute; khvàaacute;ch phvàaacute;t hiện S2 Store cung ứng hvàagrave;ng nhvàaacute;i, hvàagrave;ng giả kvàeacute;m chất lượng

Chỉ cung ứng dụng cụ pha chế givàaacute; sỉ do nguồn hvàagrave;ng được nhập khẩu trực tiếp khvàocirc;ng qua bất kvàigrave; nguồn trung gian nvàagrave;o nvàecirc;n S2 Cửa hvàagrave;ng sẽ cvàoacute; mức givàaacute; rẻ nhất thị trường nhằm đem lại lợi nhuận cao cho quvàyacute; khvàaacute;ch hvàagrave;ng.

Sivàecirc;u Thị Nguyvàecirc;n Liệu

Sivàecirc;u thị nguyvàecirc;n liệu lvàagrave; hệ thống Store phvàacirc;n phối nguyvàecirc;n liệu trvàagrave; sữa, nguyện liệu pha chế trực thuộc cvàocirc;ng ty cổ phần Pha Chế Việt. Lvàagrave; địa điểm cung ứng nguyvàecirc;n vật liệu, mvàaacute;y mvàoacute;c, dụng cụ pha chế uy tvàiacute;n, đảm bảo an tovàagrave;n vvàagrave; givàaacute; sỉ tốt nhất TP.HCM.

Với sứ mệnh cung ứng cvàaacute;c nguyvàecirc;n liệu trvàagrave; sữa, dụng cụ pha chế givàaacute; tốt đồng thời đảm bảo an tovàagrave;n dọn dẹp an tovàagrave;n thực phẩm. Sivàecirc;u Thị Nguyvàecirc;n Liệu luvàocirc;n cố gắng đem tới những gvàigrave; tốt nhất cho khvàaacute;ch hvàagrave;ng, luvàocirc;n lvàagrave; lựa chọn uy tvàiacute;n của mọi người khi muốn tvàigrave;m cvàaacute;c nguyvàecirc;n liệu đảm bảo & givàaacute; cả phvàugrave; hợp để Marketing.

Cvàugrave;ng kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực Fvàamp;B, lvàagrave; đơn vị cung ứng, tư vấn nguyvàecirc;n vật liệu cho rất nhiều chuỗi trvàagrave; sữa lớn vvàagrave; chuỗi quvàaacute;n cafe trvàecirc;n khắp toàn nước. Đến với Sivàecirc;u Thị Nguyvàecirc;n Liệu những bạn sẽ được tư vấn hỗ trợ, đvàagrave;o tạo pha chế chuyvàecirc;n nghiệp miễn phvàiacute;, hỗ trợ kỹ năng Marketing thực tại của cvàaacute;c chuỗi vvàagrave; quvàaacute;n lớn.

dụng cụ pha chế TNT Drink

Khvàocirc;ng cần đến nhiều địa điểm để mua đầy đủ nguyvàecirc;n phụ liệu để phục vụ khvàaacute;ch hvàagrave;ng của bạn. những bạn sẽ tvàigrave;m thấy toàn bộ những gvàigrave; bạn cần tại dụng cụ pha chế TNT Drink. Từ những hạt cafe ngon nhất Việt Nam, vị syrub torani thơm ngọt từ cvàocirc;ng nghệ Mỹ, đến vị matcha nổi tiếng Nhật Bản, với givàaacute; tốt nhất thị trường. dụng cụ pha chế TNT Drink cam kết mang lại những dụng cụ pha chế đồ uống take away tốt nhất cho bạn vvàagrave; khvàaacute;ch hvàagrave;ng của bạn.

Với kinh nghiệm vvàagrave; cvàaacute;c mặt hvàagrave;ng phong phvàuacute;, nguyenlieuphache.com.vn khvàocirc;ng chỉ lvàagrave; nơi bvàaacute;n hvàagrave;ng tin cậy mvàagrave; cvàograve;n lvàagrave; nơi cung ứng cvàaacute;c giải phvàaacute;p trọn gvàoacute;i, cvàaacute;c sản phẩm dụng cụ pha chế đồ uống take away cho cvàaacute;c quvàaacute;n cafe giải khvàaacute;t sang trọng. Với kinh nghiệm & cvàaacute;c mặt hvàagrave;ng phong phvàuacute;, dụng cụ pha chế khvàocirc;ng chỉ lvàagrave; nơi bvàaacute;n hvàagrave;ng tin cậy mvàagrave; cvàograve;n lvàagrave; nơi cung ứng cvàaacute;c giải phvàaacute;p trọn gvàoacute;i cho cvàaacute;c quvàaacute;n cafe vvàagrave; cafe take away.

P-Taste

P-Taste được biết đến lvàagrave; một Địa Chỉ uy tvàiacute;n chuyvàecirc;n cung ứng dụng cụ pha chế givàaacute; sỉ lẻ cho quvàaacute;n cafe, trvàagrave; sữa, mvàocirc; hvàigrave;nh Marketing thức uống tại Tp. HCM vvàagrave; cvàaacute;c khu vực tỉnh lvàacirc;n cận. Ngovàagrave;i ra cvàograve;n cvàoacute; cvàaacute;c dịch vụ livàecirc;n quan đến ngvàagrave;nh Fvàamp;B như: Lớp Học Pha Chế, Setup Menu thức uống,…

dụng cụ pha chế của P-Taste cực kvàigrave; đa dạng, phvàugrave; hợp với mọi mvàocirc; hvàigrave;nh vvàagrave; quy mvàocirc; Marketing của cvàaacute;c quvàaacute;n đồ uống, trải rộng từ những sản phẩm đại trvàagrave;, phvàacirc;n khvàuacute;c givàaacute; thấp, đến cvàaacute;c sản phẩm chất lượng tiệm cao vvàagrave; cao cấp. Một khi tvàigrave;m tới P-Taste, bạn hovàagrave;n tovàagrave;n cvàoacute; thể an tvàacirc;m về nguồn hvàagrave;ng nguyvàecirc;n vật liệu pha chế cung ứng, trong mọi hovàagrave;n cảnh P-Taste luvàocirc;n đưa ra giải phvàaacute;p để givàuacute;p khvàaacute;ch hvàagrave;ng duy trvàigrave; ổn định hoạt động Marketing của mvàigrave;nh.

Đến với P-Taste, ngovàagrave;i những ưu đvàatilde;i đặc biệt thvàigrave; bạn cvàograve;n nhận được cam kết:

 • Đảm bảo nơi sản xuất, nguồn gốc hvàagrave;ng hovàaacute; rvàotilde; rvàagrave;ng.
 • Hvàagrave;ng chvàiacute;nh hvàatilde;ng đạt chất lượng.
 • hỗ trợ giao hvàagrave;ng tận nơi.
 • Chvàiacute;nh svàaacute;ch givàaacute; sỉ/ lẻ linh hoạt vvàagrave; tối ưu nhất.
 • Chvàiacute;nh svàaacute;ch đổi/ trả sản phẩm phvàugrave; hợp.
 • Chvàiacute;nh svàaacute;ch hỗ trợ cvàocirc;ng thức pha chế.

Ngovàagrave;i việc bvàaacute;n dụng cụ pha chế, P-Taste cvàograve;n lvàagrave; đơn vị chuyvàecirc;n dạy học cho cvàaacute;c bạn cvàoacute; nhu cầu mở quvàaacute;n cũng như đi setup menu cho nhiều chuỗi Store lớn tại Tp. HCM & cvàaacute;c tỉnh lvàacirc;n cận. P-Taste cvàograve;n thường xuyvàecirc;n tổ chức cvàaacute;c buổi Workshop hỗ trợ khvàaacute;ch hvàagrave;ng thvàacirc;n thiết update cvàaacute;c Xu thế mới trvàecirc;n thị trường để về nvàacirc;ng cấp MENU mvàagrave; hovàagrave;n tovàagrave;n khvàocirc;ng tốn phvàiacute; gvàigrave; cả.

Tự hvàagrave;o lvàagrave; đơn vị phvàacirc;n phối dụng cụ pha chế uy tvàiacute;n, chvàiacute;nh hvàatilde;ng trvàecirc;n thị trường, P-Taste luvàocirc;n nỗ lực hết sức để mang đến cho khvàaacute;ch hvàagrave;ng những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất cho đồ uống của bạn. bởi vvàigrave; thế, bất kvàigrave; khi nvàagrave;o cần đến đơn vị cung ứng dụng cụ pha chế thvàigrave; đừng ngần ngại livàecirc;n hệ với P-Taste qua thvàocirc;ng tin phvàiacute;a dưới bạn nhvàeacute;!

Bartenders' Mart Nhất Hương

Bartenders' Mart Nhất Hương lvàagrave; Địa Chỉ hvàagrave;ng đầu cung ứng cvàaacute;c sản phẩm thuộc lĩnh vực pha chế. Danh mục hvàagrave;ng hvàoacute;a hơn 1500 mặt hvàagrave;ng đa dạng phục vụ ngvàagrave;nh pha chế từ cơ bản đến chuyvàecirc;n nghiệp. Trải dvàagrave;i từ cvàaacute;c dvàograve;ng sản phẩm dụng cụ pha chế (kem, trvàagrave;, trvàacirc;n chvàacirc;u,..); Thiết bị, mvàaacute;y mvàoacute;c thiết yếu cho cvàaacute;c quvàaacute;n cvàagrave; phvàecirc;: cvàaacute;c dvàograve;ng mvàaacute;y xay, mvàaacute;y pha cvàagrave; phvàecirc;, ly tvàaacute;ch; Dụng cụ cho bartender, barista,.. cho tới cvàaacute;c vật dụng trang trvàiacute; dvàagrave;nh cho quvàaacute;n cafvàeacute;, quvàaacute;n bar,…Với BrandName & uy tvàiacute;n đvàatilde; được khẳng định, Bartendersvàrsquo; Mart Nhất Hương cam kết mang đến cho quvàyacute; khvàaacute;ch hvàagrave;ng những sản phẩm đảm bảo chất lượng.

Bartendersvàrsquo; Mart chuyvàecirc;n cung ứng toàn bộ cvàaacute;c loại dụng cụ pha chế thiết yếu cho cvàaacute;c quvàaacute;n bar & cvàaacute;c quvàaacute;n cafe. Cvàaacute;c dụng cụ pha chế gồm cvàoacute; nhưng loại thvàocirc;ng dụng như sau:

 • Cvàaacute;c loại nước ép trvàaacute;i cvàacirc;y nguyvàecirc;n chất đvàocirc;ng lạnh
 • Cvàaacute;c loại kem topping, kem sữa thực vật, bột sữa thực vật, bột cacao, tiramisuvàhellip; sử dụng trong pha chế
 • Sữa tươi nguyvàecirc;n kem thvàiacute;ch hợp uống, dvàugrave;ng trong ngvàagrave;nh pha chế, Barista, ngvàagrave;nh bvàaacute;nh,…
 • Cvàagrave; phvàecirc; hạt nguyvàecirc;n chất, cvàagrave; phvàecirc; bột nguyvàecirc;n chất, cvàaacute;c loại cvàagrave; phvàecirc; pha phin đvàoacute;ng gvàoacute;i
 • Cvàaacute;c loại sirvàocirc; (syrup), sốt ( sauces) sử dụng trong pha chế như syrup hershey, syrup monin, syrup Teisseire
 • Vang nho Phvàaacute;p
 • Thạch Thủy Tinh lvàagrave;m trvàagrave; sữa
 • Thạch Thvàaacute;i Lan lvàagrave;m trvàagrave; sữa

Cvàocirc;ng ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Tam Long

Muốn Marketing đồ uống thvàagrave;nh cvàocirc;ng, khvàocirc;ng chỉ dựa vvàagrave;o cvàocirc;ng thức pha chế mvàagrave; cvàograve;n phụ thuộc dụng cụ pha chế nữa. Muốn cvàoacute; đồ uống ngon, tăng khả năng cạnh tranh với đối thủ & gvàacirc;y ấn tượng với khvàaacute;ch hvàagrave;ng, đừng bỏ qua nơi cung ứng dụng cụ pha chế chất lượng. dụng cụ pha chế đồ uống giờ đvàacirc;y được bvàagrave;y bvàaacute;n rộng rvàatilde;i ở trvàecirc;n thị trường, với nhiều mẫu mvàatilde;, kiểu dvàaacute;ng vvàagrave; givàaacute; cả khvàaacute;c nhau. Khi cần mua nguyvàecirc;n liệu tốt nhất nvàecirc;n tvàigrave;m tới cvàaacute;c Địa Chỉ uy tvàiacute;n, bởi khvàocirc;ng chỉ an tvàacirc;m về nguồn gốc nơi sản xuất, chất lượng mvàagrave; cvàograve;n mua được với mức givàaacute; hợp lvàyacute; & phải chăng nhất.

Tại Tam Long Group cam kết:

Đảm bảo về chất lượng: Tam Long cung ứng dụng cụ pha chế được nhập từ cvàaacute;c đơn vị sản xuất uy tvàiacute;n, đvàaacute;p ứng yvàecirc;u cầu về nơi sản xuất rvàotilde; rvàagrave;ng. Đặc biệt, được kiểm định kỹ về an tovàagrave;n thực phẩm từ Bộ Y Tế, an tovàagrave;n với sức khỏe của người dvàugrave;ng.

Phục vụ 24/7: Đvàaacute;p ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng cụ pha chế của khvàaacute;ch hvàagrave;ng vvàagrave;o mọi thời điểm trong ngvàagrave;y, trong tuần.

Givàaacute; rẻ, phải chăng: Khvàocirc;ng chỉ cung ứng nguyvàecirc;n liệu sử dụng cho pha chế với mức givàaacute; rẻ cạnh tranh trvàecirc;n thị trường, mvàagrave; Tam Long cvàograve;n áp dụng chvàiacute;nh svàaacute;ch ưu đvàatilde;i về givàaacute; lvàocirc;i cuốn cho khvàaacute;ch hvàagrave;ng.

Tổng hợp dụng cụ pha chế đồ uống tại Tam Long Group:

Trvàagrave; vvàagrave; cvàagrave; phvàecirc;: Được sử dụng phổ biến hiện nay lvàagrave; dạng cvàagrave; phvàecirc; bột rang xay theo phương phvàaacute;p truyền thống & cvàagrave; phvàecirc; bột bằng mvàaacute;y hiện đại. Cvàograve;n trvàagrave; thvàigrave; dạng tvàuacute;i lọc vvàagrave; cvàaacute;c sản phẩm trvàagrave; thảo mộc.

Trvàagrave; pha trvàagrave; sữa: Đầy đủ những loại bột bvàeacute;o, hồng trvàagrave;, lục trvàagrave; để pha chế trvàagrave; sữa

Nước ép trvàaacute;i cvàacirc;y: Được ép từ cvàaacute;c loại trvàaacute;i cvàacirc;y. Để đảm bảo về chất lượng nvàecirc;n chọn trvàaacute;i cvàacirc;y nguyvàecirc;n chất, hạn chế dvàugrave;ng nước ép cvàoacute; nhiều phẩm mvàagrave;u, hvàoacute;a chất độc hại.

Cvàaacute;c loại siro, sốt: Siro, sốt cvàoacute; tvàaacute;c dụng tạo mvàagrave;u givàuacute;p ly nước trở thvàagrave;nh đẹp mắt hơn. lvàuacute;c bấy giờ, dụng cụ pha chế với siro, sốt được dvàugrave;ng rộng rvàatilde;i lvàagrave; sốt Topping socola, dvàacirc;u hay vị socola trắngvàhellip;

Mứt trvàaacute;i cvàacirc;y: được sử dụng cho pha chế đồ uống vvàagrave; lvàagrave;m bvàaacute;nh.

Kho Nguyvàecirc;n Liệu

Kho Nguyvàecirc;n Liệu đvàuacute;ng như tvàecirc;n thường gọi của nvàoacute; lvàagrave; Địa Chỉ chuyvàecirc;n phvàacirc;n phối sỉ vvàagrave; lẻ dụng cụ pha chế Take away, trvàagrave; sữa. Syrup Monin, Teisseire, Torani, bột pha trvàagrave; sữa Nguyvàecirc;n liệu trvàagrave; sữa, Bột sữa, thạch, trvàacirc;n chvàacirc;u, Bột frape,vani, trvàagrave; xanh, cacao,…

bạn cvàoacute; thể tvàigrave;m thấy bất kể thứ gvàigrave; bạn cần trong ngvàagrave;nh pha chế. Kho nguyvàecirc;n liệu vừa lvàagrave; Địa Chỉ bvàaacute;n sĩ vừa bvàaacute;n lẻ nvàecirc;n givàaacute; cũng rất hợp lvàiacute;. Hơn nữa bạn cũng thường xuyvàecirc;n được hưởng cvàaacute;c ưu đvàatilde;i khi mua hvàagrave;ng tại đvàacirc;y như thường xuyvàecirc;n cvàoacute; cvàaacute;c chương trvàigrave;nh khuyến mvàatilde;i, giảm givàaacute;. update nhanh cvàaacute;c nguyvàecirc;n liệu mới của cvàaacute;c mvàoacute;n đang hvàoacute;t. Tư vấn nhiệt tvàigrave;nh.

Nguyvàecirc;n Liệu Nguyvàecirc;n An

Nguyvàecirc;n Liệu Nguyvàecirc;n An lvàagrave; một trong những nhvàagrave; cung ứng nguyvàecirc;n liệu trvàagrave; sữa tại Tp. HCM được nhiều Store “chọn mặt gửi vvàagrave;ngvàrdquo;. Nguyvàecirc;n Liệu Nguyvàecirc;n An Chuyvàecirc;n nhập khẩu & phvàacirc;n phối 100% cvàaacute;c nguyvàecirc;n liệu từ Thvàaacute;i Lan, Đvàagrave;i Loan, Singaporevàhellip; Tại đvàacirc;y, những bạn sẽ tvàigrave;m thấy đầy đủ dụng cụ pha chế trvàagrave; sữa với chất lượng đảm bảo. Nguyvàecirc;n An chuyvàecirc;n cung ứng sỉ, lẻ dụng cụ pha chế trvàagrave; sữa, cvàagrave; phvàecirc; tại HCM, Cần Thơ, Bvàigrave;nh Dương. Nguồn nguyvàecirc;n liệu an tovàagrave;n, cvàoacute; nơi sản xuất rvàotilde; rvàagrave;ng.

Từ khóa: Siêu Thị Dụng cụ pha chế Thức Uống Giá Rẻ Uy Tín Hiện Nay, Siêu Thị Dụng cụ pha chế Thức Uống Giá Rẻ Uy Tín Hiện Nay, Siêu Thị Dụng cụ pha chế Thức Uống Giá Rẻ Uy Tín Hiện Nay

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *